3. Returneringsvillkor för produkten

3.1. Konsumenten kan ångra sitt köp utan någon förklaring inom 30 dagar. Vid returnering av produkten (ångrat köp) återbetalar Aero Motors OÜ Konsumenten alla belopp som Konsumenten har betalat till Aero Motors OÜ enligt försäljningsavtalet utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar efter att varan har levererats till Konsumenten.

3.2. Produkten ska returneras till adressen Pärnu mnt 139e/13, 11317 Tallinn. Produkten anses ha returnerats i tid om Konsumenten returnerar Produkten innan den 30 dagar långa returneringstiden har löpt ut. Konsumenten ska informera Aero Motors OÜ om produktens returnering via e-postadress info [email protected] eller telefon +46 850 927 929

3.3. Aero Motors OÜ återbetalar mottagna belopp med användning av samma betalningssätt som Konsumenten förutom om Konsumenten har önskat att ett annat betalningssätt ska användas.

3.4. Produkten måste returneras till Aero Motors OÜ i originalförpackning, oanvänd (tecken på att förpackningen har öppnats får förekomma, dock får inte produkten vara förstörd, använd eller förpackningen övertejpad) och komplett (innehålla alla delar som ingick i den ursprungliga produktförpackningen). Skadade produkter tas inte i retur.

3.5. Direkta returneringskostnader betalas av Konsumenten.

3.6. Om en produkt returneras i försämrat skick ansvarar Konsumenten för den värdeminskning som Konsumenten har orsakat genom produktens användning på annat sätt än vad som anses nödvändigt för att försäkra sig om att produkten har de avtalade egenskaperna och funktionerna. För att försäkra sig om att produkten har de avtalade egenskaperna och funktionerna får produkten endast hanteras och användas på ett sätt som normalt tillåts i en butik.

3.7. Aero Motors OÜ har rätt att kräva ersättning av Konsumenten för sådan värdeminskning hos produkten senast inom en månad efter att produkten har returnerats.

3.8. Innan leveransens mottagning rekommenderas Köparen alltid att besiktiga produktens förpackning och avråds att ta emot varan om förpackningen har yttre skador.