1. Användarvillkor

1.1. Dessa Aero Motors OÜ:s allmänna villkor och bestämmelser samt övriga villkor angivna på Aero Motors OÜ:s hemsida (nedan tillsammans kallade Villkoren) tillämpas på alla fysiska eller juridiska personer (nedan kallade Köpare) vid beställning, betalning och leverans av produkter genom Aero Motors OÜ:s webbutik och de utgör en oskiljaktig del av produktförsäljningen.

1.2. Aero Motors OÜ har rätt att när som helst ensidigt ändra dessa Villkor genom att publicera ändringarna på Aero Motors OÜ:s hemsida.

1.3. Vid beställning av varor måste köparens beställning innehålla en exakt beskrivning av varan, varans artikelnummer enligt tillverkarens katalog eller alla uppgifter som är nödvändiga för att hitta en passande produkt för aktuell bil (märke, modell, årsmodell, volym, effekt, bränsletyp, Vin-kod med 17 tecken, växellådstyp). Vid beställning på egen hand, utan att rådgöra med Aero Motors OÜ, tar Köparen fullt ansvar för att den valda produkten passar till önskat ändamål.

1.4. Produkten bokas inte vid beställningstillfället. Köpet anses ha ägt rum fr.o.m. att avtalat förskottsbelopp har inbetalats till Aero Motors OÜ:s bankkonto.