VILLKOR FÖR LÄMNANDE AV RETURPANT

Returneringsadressen är Pärnu mnt 139e/13, 11317 Tallinn. Telefonnummer för returnering är +372 53 609 111

 • Den gamla produkten måste lämnas i retur senast inom 30 dagar från att varorna har mottagits.
 • Den gamla produkten måste returneras i nya produktens förpackning som inte får förses med några anteckningar eller tejpas.
 • Alla ev. transportpluggar, -skydd och -kuddar på den nya produkten ska lyftas över till den gamla produkten.

Gamla produkter som lämnas i retur värderas utifrån fem grundregler (nedan beskrivs även mer specifika problem för varje produktgrupp som omfattas av returpant):

 • En produkt som lämnas i retur måste vara likvärdig den nya produkten avseende sin kompletthet och tekniska data.
 • Produkten måste vara komplett (alla ingående delar ska vara monterade på produkten, inga delar får återämnas separat).
 • Stommen/huset måste vara fri från skador.
 • Produkten får inte vara kraftigt rostig eller oxiderad.
 • Tillverkar- eller originalnumret på produkten får inte vara oläsligt (p.g.a. skador, saknad skylt, dekal eller bricka).

Pantprodukter ersätts grundat på leverantörsansvar. Aero Motors OÜ har inte behörigheten att själv göra en värdering av delar som lämnas i retur. Därför kan besked om ersättning dröja upp till 4 veckor.

Fall där ersättning inte betalas eller betalas upp till 75 % av kostnaden, beroende på fel:

Generatorer:

 • Produkten är kraftigt rostig/oxiderad.
 • Produkten är inte komplett utan har plockats isär.
 • Generatorfästet har gått av.
 • Den bakre plastkåpan, spänningsregulatorn eller diodblocket saknas.
 • Remskivan saknas eller är skadad.
 • Vakuumpumpen saknas eller är skadad.
 • Lindningarna är värmeskadade.
 • Produkten har bränts eller har synliga skador av överspänning/kortslutning.
 • Generatorn roterar inte.

Startmotorer:

 • Produkten är inte komplett utan har plockats isär.
 • Solenoiden saknas eller är skadad.
 • Startmotorhuset har deformerats, fästet har gått av.
 • Produkten är kraftigt rostig/oxiderad.
 • Axeln eller bendix har blivit överhettad (blå).
 • Kuggar är skadade.
 • Produkten har bränts eller har synliga skador av överspänning/kortslutning.

Bromsok:

 • Stommen är skadad (fästet eller en annan del av stommen har gått av eller saknas).
 • Produkten har skärskador eller sprickor i stommen.
 • Luftnippeln är sönder eller har skadad gänga.
 • Kontakten för elektriskt bromsok har gått sönder.
 • Produkten är inte komplett utan har plockats isär.
 • Bromsokshållare saknas om den nya produkten levereras med hållare.
 • Motorhuset/motorn till elektriskt bromsok har skador/sprickor och fästen är trasiga.

AC-kompressorer:

 • Remskivan saknas eller är skadad. Kopplingen är inte komplett.
 • Spolen roterar inte och kopplingen är inte bränd. Om kopplingen är bränd behöver inte spolen rotera.
 • Kompressorhuset eller dess fästen är skadade.
 • Kontakten saknas.
 • Produkten är inte komplett utan har plockats isär.
 • Säkerhetsventil saknas.

Styrservopumpar:

 • Produkten är inte komplett utan har plockats isär.
 • En del av komponenter saknas (t.ex. remskiva).
 • Stommen är skadad (fästet eller en annan del av stommen har gått av eller saknas).
 • Produkten är kraftigt rostig/oxiderad.
 • Originalskylten/-dekalen med fabrikens specifikationer saknas.
 • Oljetankens plugg saknas eller tanken är skadad.
 • Remskivan eller dess fäste är skadad.

Styrstag och -boxar:

 • Produkten är inte komplett utan har plockats isär.
 • Inre styrled saknas eller är skadade.
 • Produkten har skärskador eller sprickor i stommen.
 • Stommen är skadad (fästet eller en annan del av stommen har gått av eller saknas).
 • Produkten är kraftigt rostig/oxiderad.
 • Kuggstångens slityta är kraftigt rostig.
 • Tillverkar- eller originalnumret på produkten är oläsligt (p.g.a. skador, saknad skylt, dekal eller bricka).
 • Rör saknas, är intryckta eller har gått sönder.
 • Gängor, rörfästen eller spår är slitna eller skadade.
 • Skadade kontakter eller stift vid elektrisk styrning. Skadade eller avklippta kablar. Elektroniken har spår av smält- eller brännskador.

Rattstänger:

 • Skadade spår.
 • Fästramen är skadad eller krokig.
 • Spaken för höjdjustering är skadad eller sönder.
 • Skadade eller avklippta kablar.
 • Stiftet har gått sönder.
 • ECU har öppnats, motorn saknas eller har plockats isär

Spridare och spridarmunstycken:

 • Produkten är inte komplett utan har plockats isär.
 • Spridare har blivit böjd vid borttagning.
 • Kontakthuset är skadat.
 • Spridarmunstycket saknas eller har skadad gänga.
 • Bränslerören är skadade eller har gått av.
 • Produkten är kraftigt rostig/oxiderad.
 • Huset är kraftigt deformerat. Produkten har synliga spår på att den har öppnats.

Högtryckspumpar:

 • Produkten är inte komplett utan har plockats isär.
 • Produkten är kraftigt rostig/oxiderad.
 • Pumphjulets fästmutter saknas.
 • Skadade eller avklippta kablar.
 • Kontakthuset är skadat.

Svänghjul, kopplingskorgar och -skivor till tyngre utrustning:

 • Kopplingsskivan är inte komplett (beläggningar är av).
 • Kopplingsskivans nav har spår av överhettning (blå).
 • Kopplingsskivan är skev eller har skadade spår i centrumhålet.
 • Produkten är kraftigt rostig/oxiderad.
 • Kopplingskorgens tryckplatta har spår av överhettning.